ИЗЛЕЗЕ ВТОРОТО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТРЕВНИ МЕСТООБИТАНИЯ

26.06.2017

Готово е второто допълнено издание на ръководството за определяне и ефективно управление на тревни местообитания (пасища, ливади и постоянно затревени площи) – обект на опазване и стопанско ползване в България, в което се разглеждат тревните съобщества в България и тяхното значение за опазване на биологичното разнообразие.

Ръководството е полезен източник на информация за тези тревни местообитания, които са обект на стопанско ползване. То позволява бързо и точно запознаване с типологията, характеристиките (видов състав, структура и функции) и възможностите за ползване на двете групи местообитания за земеделски нужди, главно за целите на животновдъството при спазване на съвременните разбирания за балансиране между стопанските интереси и опазването на биологичното разнобразие. Ръководството представя в много конкретни случаи и прилагането на подходи и практики от земеделието като средства за поддържане на природните местообитания и техния потенциал в екологично и стопанско отношение.

Второто преработено и допълнено издание е изготвено в рамките на проект „За Балкана и хората“, който се подкрепя финансово от правителството на Швейцария чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Новини

Нов пътеводител разказва за непознатите природни богатства на Западна Стара планина 30.10.2017

Заповядайте на българо-швейцарски ден на рaклета на Фестивала „От нашата ферма – с любов за вас!“ 16.10.2017

Заповядайте на връчването на Годишните награди за опазване на биоразнообразието 2017 13.09.2017

Официално откриване на Седмичния фестивал „От нашата ферма – с любов за Вас“ 03.07.2017

МИСИЯ: ЧИСТА ХРАНА, ЧЕСТЕН ПОМИНЪК – финалното събитие на българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“ 28.06.2017

Излезе второто допълнено издание на ръководството за определяне и ефективно управление на тревни местообитания 26.06.2017

На Еньов ден – повече за Балкана и хората, птиците и скалите и удоволствието да бъдеш сред природата 26.06.2017

Седмичен фестивал „От нашата ферма- с любов за Вас“ 22.06.2017

Турлашки фолклорен фестивал в с. Чупрене 12.06.2017

Видин отбеляза за пръв път Ден на виното на река Дунав 29.05.2017