Храна от Балкан

Мандра Свети Илия
Продукти на мандра Свети Илия

Свети Илия е познат като старозаветен пророк и християнски светец. Името на светеца е дадено на връх до с. Падина, общ. Ардино, обл. Кърджали, Западни Родопи……….

Банер Млекарницата на Чичо Минчо