Актуално

Нов пътеводител разказва за непознатите природни богатства на Западна Стара планина

30.10.2017

Пътеводителят за Западна Стара планина разказва за едни от най-красивите природни кътчета в района – от високите алпийски върхове до тайнствените водопади, скрити в речните долини, за стари девствени гори и удивителното богатство на дивата флора и фауна. Тази територия неслучайно е включена в Европейската екологична мрежа Натура 2000 и са обявени множество защитени територии. Развитието на устойчиви форми на туризъм  е една от малкото алтернативи за препитание на местното население.

Пътеводителят е изработен от WWF – България  в рамките на проект „За Балкана и хората“. Освен че насочва към забележителните места за посещение в  Западна Стара планина, той представя и част от многобройните и значими успехи на проекта за изминалите пет години. В рамките на проекта няколко ферми успяха успешно да преминат всички процедури и да станат производители изцяло „на светло“, отвориха врати няколко информационни центъра, развиха се планински вело трасета и се маркираха туристически пътеки.

Може да намерите определителя тук или в прикачения файл.
 

Пътеводителят за Западна Стара планина 10 Mb (pdf) свали