Актуално

Излезе второто допълнено издание на ръководството за определяне и ефективно управление на тревни местообитания

26.06.2017

Готово е второто допълнено издание на ръководството за определяне и ефективно управление на тревни местообитания (пасища, ливади и постоянно затревени площи) - обект на опазване и стопанско ползване в България, в което се разглеждат тревните съобщества в България и тяхното значение за опазване на биологичното разнообразие.

Ръководството е полезен източник на информация за тези тревни местообитания, които са обект на стопанско ползване. То позволява бързо и точно запознаване с типологията, характеристиките (видов състав, структура и функции) и възможностите за ползване на двете групи местообитания за земеделски нужди, главно за целите на животновдъството при спазване на съвременните разбирания за балансиране между стопанските интереси и опазването на биологичното разнобразие. Ръководството представя в много конкретни случаи и прилагането на подходи и практики от земеделието като средства за поддържане на природните местообитания и техния потенциал в екологично и стопанско отношение.

Второто преработено и допълнено издание е изготвено в рамките на проект „За Балкана и хората“, който се подкрепя финансово от правителството на Швейцария чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Може да изтеглите ръководството в приложения файл.
 

Ръководство за определяне и ефективно управление на тревни местообитания 5 Mb (pdf) свали