Ферма „Юлия Стоянова”

Регион: с. Гинци

Продукти: овче сирене и овче кисело мляко.


За контакти:

С. Гинци, Община Годеч, Северозападна България
Юлия Стоянова
Телефон: 0895 696308

Юлия Стоянова е от Видин, прекарала е детството си в Пазарджик, където всяко лято е помагала на семейството в производството на зеленчуци. Със съпруга си живее в с. Гинци – селото, в което всички минаващи през Петроханския проход се спират, за да купят качествено овче кисело мляко.

През 2011 г. купуват първите си животни – крави и овце, които собствениците на близката ферма в Дъбова махала продават. Днес имат 240 овце, които пасат свободно в зоната от Натура 2000 „Западна Стара планина и Предбалкан”.  Фермата им е регистрирана по Наредба 26 за преработка във фермата и директни продажби. Юлия произвежда овче сирене и овче кисело мляко, което може да бъде купено в магазинчето към фермата на семейството в с. Гинци, на фермерските пазари и изложения в София, както и на Седмичния фермерски фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ всяка сряда пред Министерството на земеделието, храните и горите.