Ферма ЙОРДАН ЖИВКОВ

Регион: с. Превала, обл. Монтана

Ферма ЙОРДАН ЖИВКОВ


За контакти:

с. Превала, обл. Монтана
тел.: 0885922787

Семейство Живкови са пенсионери и от скоро започват да се занимават със свободно отглеждане на кокошки за производство на яйца.

Фермата им се намира в с. Превала в зона от мрежата Натура 2000 „Западен Балкан“.

Яйцата могат да бъдат купени на съботния фермерски пазар Борово в
София, както и в магазина „Синевка” в с. Превала.