Ферма „Чемерник“

Регион: с. Бов, Община Своге

Произвеждат: Козе и краве прясно и кисело мляко, бяло саламурено сирене, синьо сирене, извара


За контакти:

София
Ул. „Черни Лом“ 10
Тел. 02/831 00 67
Факс: 02/ 831 91 78
Мобилен: 0886 366 624
Интернет страница: www.chemernik.com
E-mail: chemernik@abv.bg

Фермата „Чемерник“ се намира в местността „Издримец“ в землището на с. Бов, Община Своге (Западна Стара планина). Регистриран животновъден обект № 2271-0013 с удостоверение № 122 от 21 май 2013 година.
 
Във фермата се отглеждат 25 крави и телета от породите Кафяво българско говедо, Симентал, както и 184 овци от редките местни породи Софийска млечна овца и Западно-старопланинска овца. Продуктите на фермата са прясно и кисело овче и краве мляко, овче и краве сирене, краве и овче синьо сирене, които се правят от суровина, изцяло собствена млечна продукция.  "Чемерник" е единствената ферма в България, която прави синьо сирене. В стопанството има и пет коня от Дунавска порода.

В "Чемерник" може да се отседне в няколко оригинални къщи за гости, които са като музеи за бита в района. Фермата предлага възможности за туризъм и отдих, както и занимания сред природата - преход в планината, конна езда, зелено училище за децата. Рицарските турнири, които фермата организира, поддържат жива легендата, че някога в този районса се заселили рицари - кръстоносци.
 
„Чемерник“ има млечна квота в размер на 147 505 кг. със средна масленост 38.30 гр/кг., която е предназначена изцяло за директни продажби. Фермата е регистрирана по Наредба 26 на Министерството на земеделието и храните за директни продажби, а говедовъдната й част е категоризирана в първа група млекодобивно стопанство по Наредба № 4 на Министерството.
 
Продуктите на „Чемерник“ се продават директно от фермата, на пазарите в гр. Своге, с. Бов, Област Софийска, както и Седмичния фермерски фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ пред Министерството на земеделието в София всяка сряда.

ПРОДУКТИ
  • Пастьоризирано прясно краве и овче мляко „Чемерник”
  • Кисело краве и овче мляко „Чемерник”
  • Бяло саламурено сирене от краве или овче мляко „Чемерник”
  • Синьо сирене „Чемерник” от краве или овче мляко
  • ИзвараПродукти на този производител

Бяло саламурено краве сирене „Чемерник”
Бяло саламурено овче сирене „Чемерник”
Кисело овче мляко „Чемерник”
Кисело краве мляко „Чемерник”
Пастьоризирано прясно краве мляко „Чемерник”
Синьо сирене „Чемерник”